Tag Archives: علاج الوالي بالحقن

الدوالي هنااک عدید من الناس یعانون من مرض الدوالي و قمنا في هذا المقال بالکشف عن کیفیة تشخیص و علاجه مکتبنا مکتب السیاحة و العلاج في شیراز إیران و توفر لکم المواعید عند أمهر الأطباء الأخصائیین  ما هو مرض الدوالي ؟ هذا المرض هو عبارة عن توسیع و تضخم الأوردة  ویصيب بأوردة الساقين کثیرما ما […]