Tag Archives: کیفیة الوقایة من ظفرة العین

ظفرة العین  ظفرة العین هي نمو الأنسجة و الأوعیة الدمویة الحمیدة  و أحیانا  تمتد من زاویة القرنیة فتصل إلی القرنیة  و لونها وردي أو ذات لون حمراء  و تؤدي إلی قلة الرؤیة و الضبابیة لدی الشخص المصاب و في هذه الحالة تحتاج إلی الجراحة هذه المشکلة مشکلة شائعة خاصة للأشخاص الذین یعیشون في المناطق الحارة […]